Σύντομα κοντά σας...
Λογιστικό Γραφείο - Ηράκλειο Κρήτης, Λογιστικά/Φοροτεχνικά, Τήρηση Βιβλίων, Φορολογικές Δλώσεις, Μισθοδοσίες/Εργατικά, Ενάρξεις/Μεταβολές/Διακοπές Επιχειρήσεων, Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Τζεδάκης Ι. Νικόλαος, Ηράκλειο Κρήτης, Λευτέρη Σκεπεντζή 10, Τηλ.: 2813013377 - Κιν.: 6944939005